Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  a. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony
  internetowej https://arrowhead.com.pl jest ADS Technic sp. z o.o., adres siedziby:
  ul. Świerklańska 109, 44-264 Jankowice, NIP: 6423032217, dalej
  „Administrator”.
  b. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami
  dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o
  kontakt na biuro@adstechnic.pl
  c. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
  d. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
  których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego
  dane są:
  ● przetwarzane zgodnie z prawem,
  ● zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
  niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  ● merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich
  są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
  identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne
  do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH
  DZIAŁAŃ
  a. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:
  ● udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz
  kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że
  przetwarzanie danych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne do realizacji
  lub zawarcia umowy,
  ● wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych –
  podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda oznaczona pod
  formularzem kontaktowym.
  b. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
  ● adres e-mail,
  ● numer telefonu,
  ● ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania
  przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.
  c. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są
  przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb
  ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji
  z innych źródeł.
  d. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym
  podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice
  Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane
  organizacjom międzynarodowym.
 3. ODBIORCY DANYCH
  a. Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym
  odbiorcom takim jak dostawcy usług IT lub kancelarie prawne (którzy
  świadczą usługi dla ADS Technic s.c).
 4. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH
  a. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych
  osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że
  sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz
  technologicznych.
  b. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą u
  nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w
  zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą bazę naszych klientów i
  będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte,
  jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
  c. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do
  wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu
  cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 90 dni potrzebny nam na
  usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.
 5. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI
  SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA
  DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO
  PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU
  NADZORCZEGO
  a. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych
  na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może
  zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam
  wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który
  otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją
  cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej
  otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych.
  Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność
  przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
  b. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  oraz ich poprawiania.
  c. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że
  dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa
  prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania
  lub ograniczenia przetwarzania.
  d. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali
  Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł
  swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych
  danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne
  dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie
  danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych
  w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie
  będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad
  lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej, ponieważ nie jest ona przedmiotem
  Państwa uprawnienia i nie podlega przeniesieniu.
  e. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia
  skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 6. PLIKI „COOKIES”
  a. Strona internetowa Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po
  stronie odwiedzającego stronę i jego ustawień przeglądarki jest
  równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  b. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia
  usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje
  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w
  szczególności tych wymagających autoryzacji.
  c. W ramach strony internetowej stosowane są następujące plików cookies:
 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu
  komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.
  Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
  danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i
  pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych,
  wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za
  Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie”). W
  żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.